Näin järjestät ilotulituksen turvallisesti

Kun noudatat ilotulitteiden käytössä tässä olevia ohjeita, voit järjestää ilotulituksen ilman vaaraa tai haittaa itsellesi tai ulkopuolisille. Teksti pohjautuu TUKES:in sivuillaan julkaisemiin ohjeisiin:

 • Noudata käyttöaikaa koskevia rajoituksia.
 • Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18 ja 02 välillä
 • Älä käytä ilotulitteita alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Olet vastuussa seurauksista tilastasi riippumatta.
 • Valitse tulitteiden käyttöpaikka huolella niin, että käytöstä ei aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle.
 • Vältä aiheuttamasta kohtuutonta haittaa esimerkiksi metelistä kärsiville ihmisille ja koti- tai lemmikkieläimille.

Muista, että raketit putoavat ohjauskeppeineen alas sen jälkeen, kun ne ovat toimineet. Ilotulitteiden käyttöä asutusalueiden keskellä tulisi siis välttää. Sopivia paikkoja ovat syrjemmällä olevat aukeiden reunamat, kuten pellot, erilaiset kentät, isot tyhjänä olevat pysäköintialueet, vesialueet ja vastaavat alueet, jossa ilotulitteet voidaan suunnata turvalliseen suuntaan. Käytä sopivaa telinettä tai tukea rakettien ampumiseen. Ilotulituksesta saadaan myös näyttävämpi, jos useat käyttäjät kokoontuvat samoihin paikkoihin niitä käyttämään.

Lue ostamasi tuotteen mukana seuraavat käyttöohjeet hyvissä ajoin ennen käyttöä ja noudata niitä.

Kiinnitä erityistä huomiota rakettien suuntaamiseen turvalliseen suuntaan ja tulitteiden sytytystapaan. Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

Vinkkejä

Ilotulitteita ampuessa on käytettävä suojalaseja ja sytytettäessä on hyvä käyttää sytytyspuikkoa. Myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.

Missään tapauksessa:

 • älä sytytä sisätiloissa ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita
 • älä laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta tai ikkunasta
 • älä sytytä kädessäsi ilotulitetta, ellei ohjeessa nimenomaisesti todeta, että se on turvallista
 • älä suuntaa ilotulitetta tai heitä sytytettyä tulitetta kohti muita ihmisiä, rakennuksia, muuta omaisuutta tai palavaa materiaalia
 • älä käytä paukkupommeja, se on nykyään kokonaan kiellettyä
 • älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta saatavia tuotteita
 • älä harkitsekaan käyttäväsi muita, kuin kaupasta myytäviä tuotteita; vakavimmat onnettomuudet aiheutuvat yleensä omatekoisista tuotteista
 • älä luovuta hankkimiasi ilotulitteita alaikäisten tai alkoholin vaikutuksen alaisten käytettäväksi, vastuu hankkimiesi tuotteiden käytöstä on aina Sinulla.
 • älä roskaa ympäristöäsi

Käyttöpaikalta on syytä kerätä käytetyt raketit, kepit ja muut jäänteet roskiin viimeistään seuraavana päivänä.

Noudata lainsäädäntöä ilotulitteiden säilytyksessä. Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia myös ilotulitteiden säilytytykselle. Asuinhuoneistossa tai huonetiloissa, joissa oleskelee ihmisiä, saa säilyttää enintään 5 kg ilotulitusvälineitä. Määrä tarkoittaa ilotulitusvälineissä olevan räjähtävän ja pyroteknisen aineen määrää, jota tulitteissa on käytännössä noin yksi neljäsosa. Sallittu säilytysmäärä on siten kokonaispainoksi muunnettuna noin 20 kg.

Ilotulitusvälineet on säilytettävä lukitussa kaapissa siten, ettei niiden läheisyydessä ole sellaisia lämmönlähteitä tai tulenkäsittelyä, joka voisi aiheuttaa tulitteiden syttymisen. Ilotulitusvälineitä ei kuitenkaan saa säilyttää ullakkotiloissa, kellarin asuntokohtaisissa säilytystiloissa eikä yhteiskäytössä olevissa tiloissa.

Haluan lisätietoja ilotulitteista

Suomen Ilotulitus Oy | 019 388 533 | myynti@ilotulitus.fi

Facebook-icon Twitter-icon LinkedIn-icon Flickr-icon Instagram-icon Youtube-icon Vimeo-icon